Як отримати групу з інвалідності в Україні: документи та умови

Як отримати групу з інвалідності в Україні: документи та умови
Інвалідність може бути вродженою або набутою внаслідок травм, аварій

Різні травми, дефекти, фізичні або психічні захворювання, розлади можуть стати причиною того, що людина втрачає здатність працювати, а значить, фінансово себе забезпечувати. У ряді таких випадків і виникає необхідність в тому, як отримати групу інваліда, оскільки держава готова надавати матеріальну допомогу тим, хто її потребує. Для цього громадянину потрібно знати, як правильно оформити документи, куди звернутися і які дії необхідно виконати.

Новини.LIVE розповідає про те, як отримати групу з інвалідності

Читайте також: В Україні вироблятимуть власну вакцину від грипу - що відомо про препарат

Що таке інвалідність?

Це стан, обумовлений психічним або фізичним розладом, порушенням, дефектом, які не дозволяють людині в повній мірі виконувати функції в побуті, роботі, вести повноцінне життя. Так, особа з різними проблемами зі здоров'ям може бути нездатним самостійно пересуватися, обслуговувати себе, контролювати свою поведінку, спілкуватися.

Інвалідність може бути вродженою або набутою внаслідок травм, аварій, різного роду пошкоджень і т.д. є різні групи інвалідів, які визначаються тим, наскільки стійкими є захворювання, які виступають причиною присвоєння такого статусу.

Деякі з них можуть спочатку не заважати залишатися людині працездатним, інші компенсуються прийомом препаратів, що дозволяє йому вести повноцінне життя. При ряді проблем особа може бути повністю недієздатною. Ступінь захворювання і те, яка група покладена інвалідам, визначається за допомогою медико-соціальної експертизи (МСЕ). На основі цього і робиться висновок, чи може бути людині призначена пенсія і в якому розмірі.

Згідно з даними ВООЗ, у світі проживає близько 750 млн людей з таким статусом. З них 80 % є жителями країн, що розвиваються. Його має кожна десята дитина (тобто 10 % від загальної кількості).

групи інвалідності

Основні види, групи інвалідності

Залежно від термінів, на які присвоюється цей статус, він буває таким:

 • Безстроковий. Інакше він називається довічним або без переогляду. Такий присвоюється тим, кому не допомогли всі можливі методи лікування захворювання, реабілітації, або тим, кому принести одужання не здатні ніякі методики за визначенням. Прикладом останнього випадку може виступати, в тому числі втрата кінцівок. Їх можуть замінити протези, які дозволять підвищити якість життя людини, її здатність до самообслуговування, але навряд чи допоможуть повернути їй дієздатність;
 • З переоглядом. Такий статус призначається на 1-3 роки, і термін цей залежить від висновків, які зробить медико-соціальна експертиза. За даний період людина приймає всі необхідні лікувальні, реабілітаційні процедури. По його закінченню особа знову проходить комісію, яка встановлює, наскільки ефективними були вжиті заходи, і чи допомогли вони їй. На підставі цього приймається рішення про те, чи знімається цей статус, чи продовжується і яка група покладена даному інваліду залежно від стану його здоров'я.

Але є й інша, не менш відома класифікація.

Перша група

До неї належать люди з важкими захворюваннями, через які вони потребують догляду, контролю з боку інших. Але в деяких випадках інвалід 1 групи здатний до часткового самообслуговування. Залежно від цього він підрозділяється на категорії:

 • "А", при якій стан здоров'я особи такий, що не дозволяє їй обслуговувати себе в побуті, тому потрібен догляд і допомога інших людей;
 • "Б", що має на увазі наявність серйозних захворювань, при яких хворий може самостійно виконувати деякі функції, але все ж є залежним в соціально-побутовій сфері від інших людей.

Прийнято вважати, що інвалід 1-ї групи не може навчатися, вести трудову діяльність. Проте, законодавство України передбачає для них таку можливість за умови, що люди з даним статусом забезпечуються необхідними засобами, що дозволяють компенсувати стан здоров'я людини. При цьому він буває тільки безстроковим - людям з ним не потрібно переогляд.

Щоб була призначена пенсія, група інвалідам цієї категорії, необхідно, щоб у них було встановлено обмеження в одній з таких сфер:

 • Спілкування;
 • Орієнтація;
 • Самообслуговування;
 • Здатність до самостійного пересування;
 • Навчання;
 • Трудова діяльність;
 • Можливість контролювати свою поведінку.

Друга група

Вона призначається людям, які мають стійку важку дисфункцію різних органів і систем організму. Інвалід 2 групи – людина, у якої наявні дві і більше хвороби, які є наслідками вроджених дефектів або придбаних порушень, або їх поєднання. Вони тягнуть за собою обмеження працездатності особи, її можливостей в обслуговуванні себе, але допомоги інших вони потребують частково, не постійно.

При цьому інвалід 2-ї групи може вести трудову діяльність, якщо для нього забезпечені допоміжні засоби для компенсації стану його здоров'я. Як правило, людям з таким статусом під силу не будь-яка робота, тому працевлаштовуються вони зазвичай в спеціалізовані організації, в яких виконують нескладну працю. Навчаються ці люди теж в спеціалізованих закладах.

Призначається він за таких обставин:

 • Людина потребує використання додаткових коштів, прийому медикаментів для забезпечення пересування, здатності обслуговувати себе;
 • Особа може виконувати тільки певні види діяльності або працювати тільки за умови наявності обладнаного під її потреби місця;
 • Людина здатна спілкуватися лише за допомогою інших або із застосуванням спеціальних пристосувань;
 • Він може навчатися тільки в домашніх умовах або в спеціалізованих закладах;
 • Особа не має можливості повністю контролювати себе в спілкуванні і в пересуванні.

як отримати групу інваліда в Україні

Третя група

Її встановлюють людям, у яких є стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені. Людина отримує такий статус як інвалід 3 групи через наявність захворювань, обумовлених вродженими дефектами, травмами. В силу них її здатність до обслуговування себе і працездатність помірно обмежені. Особі потрібен соціальний захист і допомога, в тому числі в побуті. При цьому громадянин з таким статусом може навчатися, працювати, вести звичайне життя нормальної якості, якщо компенсувати наявні порушення за допомогою спеціальних засобів, препаратів.

Щоб був оформлений такий статус як інвалід 3-ї групи, враховується наявність таких обмежень:

 • Можливість обслуговувати себе із застосуванням допоміжних засобів;
 • Пересування без допомоги утруднено;
 • Наявність труднощів при отриманні професії;
 • Можливість отримання освіти тільки в домашніх умовах або з тьютором на інклюзії;
 • Здатність орієнтуватися в просторі лише із застосуванням додаткових засобів;
 • Втрата можливості виконувати трудову діяльність на 25 %;
 • Нездатність контролювати свою поведінку без сторонньої допомоги;
 • Проблеми в спілкуванні, що полягають в зниженій інтенсивності і швидкості обміну інформацією.

Категорія "Діти-інваліди"

Дитині такий статус призначається при народженні, в дитинстві, в будь-якому віці до 18 років. Категорія у випадку з дітьми не присвоюється, а інвалідність вони отримують довічно.

Підставами для її призначення є такі порушення:

 • ДЦП, інші неврологічні хвороби;
 • Деформації внутрішніх і зовнішніх органів, які є вродженими;
 • Захворювання, пов'язані з хромосомними порушеннями;
 • Психічні хвороби;
 • Недуги опорно-рухової системи;
 • Захворювання ендокринних органів.

Такі патології можуть бути вродженими або набутими.

Соціальна допомога для дітей-інвалідів передбачена Законом України така:

 • Фінансова підтримка у вигляді пенсій, інших виплат;
 • Допомога в підвищенні якості житлових умов;
 • Пільги при оплаті комунальних платежів;
 • Зниження податків;
 • Забезпечення безкоштовного проїзду в громадському транспорті;
 • Надання безкоштовного медичного обслуговування;
 • Допомога при отриманні освіти.

виплати по інвалідності в україні

Основні причини непрацездатності

Законом про інвалідність, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я позначено перелік хвороб, які є підставою для призначення даного статусу:

 • Відсутність легені;
 • Ускладнений цироз печінки;
 • Зниження зору, що є незворотнім і супроводжуване опущенням верхніх повік, що спостерігається на обох очах;
 • Наявність дефектів черепа;
 • Параліч рук або ніг;
 • Психічний розлад, який не відступає більше 10 років;
 • Кукса стегна при неможливості протезування;
 • Кукса однієї ноги або руки;
 • Кукса обох нижніх кінцівок в області гомілки.

У список хвороб входять і інші патології, при яких повноцінне самообслуговування, трудова діяльність неможливі або можливі тільки з використанням додаткових коштів. Є й такі проблеми зі здоров'ям, при яких інвалід, групи, які йому можуть бути призначені, визначаються і супутніми захворюваннями. Так, якщо у людини видалена нирка, такий статус їй присвоюється при наявності додаткових недуг, пов'язаних з роботою цих органів – наприклад, ниркової недостатності.

Позначений і список хвороб загальної форми, в який входять такі патології:

 • Вроджені захворювання;
 • Професійні хвороби;
 • Травми, які людиною отримані на місці роботи, що призвели до порушення функціонування органів;
 • Поранення, травми, пошкодження, отримані при несенні військової служби або участі в бойових діях;
 • Захворювання, які розвинулися у людини внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Пільги інвалідам, групи - 1, 2 або 3 - призначаються за рішенням комісії, яка визначає тяжкість хвороби. Повнолітнім особам залежно від неї присвоюється одна з них, а неповнолітнім (віком до 18 років) призначається Категорія "дитина-інвалід".

Як оформити інвалідність в Україні?

Порядок оформлення позначено постановою Кабміну України № 1317 від 02.12.2009 р. перш за все питання того, як отримати групу інваліда, слід обговорити з лікарем, у якого пацієнт обслуговується за місцем проживання. Такий підхід дозволить не тільки проконсультуватися по основних етапах процедури. Лікар представляє пацієнта перед комісією, що проводить медико-соціальну експертизу, будучи добре ознайомленим з його діагнозом.

Вона вивчає документи, здані людиною аналізи, щоб визначити, втрачена нею працездатність - повністю або частково, чи відсутня у неї можливість до самообслуговування через фізичних або психічних захворювань, розумового розвитку. При підтвердженні таких фактів пацієнту видається довідка, яку йому потрібно подати в органи соціального захисту населення і Пенсійний фонд за місцем прописки, щоб оформити допомогу і пенсію, які йому покладаються.

Як проходити експертизу?

Вона повинна бути неупередженою і прозорою, для чого проводити її повинні досвідчені професіонали високого рівня. Після консультацій з лікарем необхідно зібрати певні документи, а потім встати на чергу на засідання комісії. Його дата призначається на певний час, який не повинен становити більше 30 днів з дня звернення пацієнта до медико-соціальної експертизи.

До складу комісії входять три фахівця, які проводять огляд претендента на отримання статусу інваліда, вивчають стан його здоров'я і матеріальне становище.

Передує МСЕ повне медичне обстеження, оцінка соціальних потреб претендента, позначення діагнозу, вивчення результатів попередньо проведеного лікування, реабілітації. По проведенню засідання складається акт, протокол, які повинен підписати голова Комісії, її члени, документи завіряються печаткою.

Якщо особа отримує статус інваліда, їй видається відповідна довідка, а також розробляється програма реабілітації для неї. Протягом трьох днів виписка з акта направляється в інстанцію, на обліку у якої перебуває людина як одержувач пільг, пенсії, матеріальної допомоги. Копія програми реабілітації передається в лікувально-профілактичний заклад, в якому лікується людина. Якщо громадянин працевлаштований, за місцем його роботи передається документ про групу його інвалідності із зазначенням її причин.

На руки самому пацієнту виписку з акту огляду МСЕК не видають.

Процедура оформлення має на увазі особисту присутність претендента на засіданні комісії, але ця вимога може не виконуватися, якщо місце проживання або стан здоров'я особи не дозволяє йому перебувати на засіданні. У даній ситуації рішення приймається заочно, а його підставою виступають документи, надані лікарем претендента. Попереднє обстеження останнього може бути проведено в домашніх умовах.

Рішення про призначення цього статусу не виноситься без присутності пацієнта, якщо у нього професійна хвороба, виробнича травма або травма, отримана при несенні військової служби.

Переогляд

Яка б група не була присвоєна інваліду, раз на рік він повинен проходити повторну комісію. Це стосується і дітей-інвалідів, які повинні проходити переогляд щорічно до свого повноліття. Безстрокове оформлення інвалідності здійснюється, якщо пацієнт має анатомічні дефекти, які є незворотними, або він є пенсіонером за віком.

Відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст. 35, якщо людина не з'явилася вчасно на огляд, виплати отримувати інвалід 2 групи та інших груп перестає першого числа місяця, який слідує за тим, коли повинна була проводитися повторна експертиза.

У разі визнання його статусу знову і відсутності на комісії з поважних причин виплати поновлюються і нараховуються з того дня, в який були припинені. Але термін, в який виробиться повторна експертиза, не повинен перевищувати трьох років. Якщо після неї статус підтверджується, але особа переводиться на іншу групу, то виплати за пропущений період отримувати інвалід 3 групи (або будь-який інший) буде відповідно до попередньої групи.

Неявка на переогляд не з поважної причини, але з подальшим підтвердженням статусу пацієнта матеріальну допомогу він знову буде отримувати, але тільки, якщо з моменту припинення її виплати пройшло максимум 5 років.

МСЕК повинен повідомити відповідне відділення Пенсійного фонду про результати повторної експертизи та про неявку людини, якщо така мала місце.

Як оскаржити рішення комісії?

Якщо претендент не згоден з винесеним нею рішенням, він має право на такий крок. Оскаржити його можна протягом місяця, подавши відповідну заяву в МСЕ. У разі відмови комісії слід подати її до Головного бюро МСЕ, щоб пройти повторну експертизу. У такій ситуації заява повинна бути подана в 3-денний термін, після чого вона буде передана до вищих органів. Розглядається воно протягом 30-ти робочих днів, а потім людина отримує відповідь.

Оскаржити рішення комісії можна і в суді, але доведеться взяти на себе витрати на витрати і допомогу адвоката.

Є ряд причин, за якими може бути дана відмова:

 • Діагноз пацієнта не знайшов підтвердження;
 • Мала місце підробка документів, шахрайські дії;
 • Хвороба людини не входить до переліку тих, на підставі яких призначається інвалідність;
 • Поліпшення стану здоров'я пацієнта завдяки застосовуваному лікуванню.

Які документи потрібні для оформлення інвалідності?

Перш за все лікар призначає претенденту ряд аналізів, які необхідні для процедури. Далі з їх результатами слід звернутися до МСЕК, зібравши пакет документів, в якому повинні бути:

 • Паспорт (ксерокопія та оригінал);
 • Направлення від головлікаря лікарні, в якій спостерігається пацієнт;
 • Копія трудової книжки, завірена нотаріусом;
 • Довідка, що дає інформацію про розмір заробітної плати людини, якщо він працевлаштований. Її видають за місцем роботи і від даних, зазначених у ній, залежить, скільки отримують інваліди за групами, призначеними їм;
 • Амбулаторна карта, що містить інформацію про діагноз, проведені аналізи, копії та оригінали лікарняних виписок, якщо проводилося попереднє лікування;
 • Характеристика з місця навчання або роботи;
 • Заява на здійснення СМЕ;
 • Якщо у пацієнта хвороба, отримана на виробництві (професійне захворювання або травма), необхідно надати акт, складений за формою Н1.

Як нараховується пенсія по інвалідності?

Їх розмір залежить від ряду факторів. Сума, скільки отримують інваліди 1 групи, 2 або 3, розраховується відповідно до того, якою саме є остання. Впливає на неї і страховий стаж, а також вік і те, коли була втрачена працездатність – до, під час працевлаштування або по його закінченню. Але, якщо у людини професійне захворювання, трудова травма, стаж не враховується при розрахунку суми виплат.

При цьому, скільки отримує інвалід 2 групи (1 або 3) за загальним захворюванням, залежить від страхового стажу. Так, людям віком менше 25 років потрібно мати такий терміном в 1 рік, до 28 років – 2 роки, 29-31 рік – 3 роки, 32-34 роки – 4 роки і т. д.

У разі призначення інвалідності по досягненню людиною пенсійного віку пенсія оформляється, якщо у нього є страховий стаж строком в 15 років. Якщо такого немає, призначається соціальна допомога розміром в прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність. Він становить 1712 грн.

 

Призначаються виплати на весь термін інвалідності або довічно.
Залежно від групи особи пенсійного віку отримують виплати від суми пенсії за віком у таких розмірах:

 • 1 група – 100 %;
 • 2 група - 90 %;
 • 3 група - 50 %.

Але, скільки отримує інвалід 3 групи і другої, залежить і від наявності страхового стажу. Якщо його термін достатній, особа може розраховувати на отримання виплат, що дорівнюють 100 % пенсії за віком. Варто враховувати, що це залежить і від віку людини.

3 група інвалідності

Доплати інвалідам

Людям з обмеженими можливостями можуть покладатися надбавки (наприклад, на догляд), додаткові пенсії, виплати за особливі заслуги перед державою, індексації. Так, на догляд можуть виплачуватися кошти розміром в 50 грн. інвалідам 1 групи, одиноким інвалідам 2 групи, А також інвалідам 3 групи пенсійного віку. Вони можуть становити 150 грн., якщо пенсіонер не працює і на його утриманні є неповнолітні особи.

Опікуни, батьки, які утримують дитину-інваліда, мають право отримувати доплату, що становить 50 % від прожиткового мінімуму, яка виплачується їм, поки йому не виповниться 18 років. Оформляється вона на одного дорослого, який доглядає за неповнолітньою особою з обмеженими можливостями. Розраховувати на допомогу можуть і батьки-одинаки, матері-одиначки, які виховують дитину-інваліда, незалежно від того, чи мають вони офіційне працевлаштування.

У разі, коли пенсія не досягає прожиткового мінімуму навіть з надбавками, служба соціального захисту населення може призначити матеріальну допомогу в тому розмірі, якого бракує до нього.

Пенсії для працюючих інвалідів

Часто інваліди 3 групи, які отримують пенсію по інвалідності, є працевлаштованими. У цьому випадку розмір її становить 85 % від того, який передбачений органами соціального захисту.

Що стосується людей з обмеженими можливостями 1 групи, то їм призначаються суми, рівні 100 % розміру виплат за віком. Страховий стаж при цьому значення не має.

Сума, скільки отримують пенсію інваліди 2 групи, які мають працевлаштування, є дещо меншою і становить 90 % від визначеного розміру.

Інвалідність та корупція

Такий статус дає людині можливість отримувати деяку допомогу від держави, пільги, а їх розмір багато в чому залежить від групи, тяжкості захворювання. Її визначає комісія, і саме тому так важлива її неупередженість, чесність. Від неї залежить, чи отримають інваліди 3 групи саме таку або якусь іншу. Справа в тому, що людина може дати хабар, щоб йому призначили меншу з них, для отримання більш серйозні вигоди від держави.

З іншого боку, експертні комісії нерідко помічалися в тому, що намагалися присвоїти претенденту легший ступінь захворювання, ніж у нього є, щоб розмір пенсій і пільг був нижче. При цьому людям з обмеженими можливостями доводиться доводити свої хвороби, навіть маючи виражені дефекти.

Процес отримання групи інваліда може віднімати у людей час, сили, а часом і нерви, але з огляду на те, що вони потребують будь-якої допомоги, варто звернутися за тією, яку пропонує держава.

Інші новини про ліки та вакцини:

 • Великобританія вже у вересні може почати програму масової ревакцинації. Це відбудеться через ослаблення імунітету у літніх і вразливих людей.
 • У США розглядають можливість щеплення від коронавірусу дітей від 5 до 11 років препаратом Pfizer.

Більше оперативних новин шукайте в Telegram і Viber Новини.LIVE.  

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
FFU - Future For Ukraine

Благодійний фонд, створений українцями для українців

Допомогти зараз